נכסים על המדף

סוג הנכס
מימוש
03,400,000
סוג הנכס
בחירה
מימוש
בחירה