נכסים על המדף

סוג הנכס
מימוש
06,500,000
מכירה
1,350,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
637,631.00 ₪
מכירה
400,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
200,000.00 ₪
מכירה
500,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
300,000.00 ₪
מכירה
250,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
150,000.00 ₪