נכסים על המדף

סוג הנכס
מימוש
03,900,000
סוג הנכס
בחירה
מימוש
בחירה
טווח מחיר
03,900,000
מכירה
3,900,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
970,000.00 ₪
השכרה
1,200.00 ₪
עלות השכרה חודשית
השכרה
1,200.00 ₪
עלות השכרה חודשית
השכרה
3,000.00 ₪
עלות השכרה חודשית
השכרה
1,800.00 ₪
עלות השכרה חודשית
השכרה
8,000.00 ₪
עלות השכרה חודשית
מכירה
35,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
13,272.00 ₪
מכירה
300,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
75,000.00 ₪
מכירה
160,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
64,000.00 ₪
מכירה
830,000.00 ₪
מחיר הנכס