נכסים על המדף

סוג הנכס
מימוש
06,500,000
מכירה
1,200,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
360,000.00 ₪
מכירה
500,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
300,000.00 ₪
מכירה
250,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
150,000.00 ₪
מכירה
350,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
216,000.00 ₪
מכירה
100,000.00 ₪
מחיר הנכס
רווח שנתי
67,500.00 ₪