סוג הנכס: Software house

סוג הנכס
מימוש
סוג הנכס
מימוש
Buy
תוכנה או בית תוכנה למכירה
Software House in Ukraine
מכירה
3,400,000.00 ₪