סוג הנכס: Software house

סוג הנכס
מימוש
סוג הנכס
מימוש
Buy
3,400,000.00 ₪
Purchase Price