סוג הנכס: Website

סוג הנכס
מימוש
סוג הנכס
מימוש
Buy
SOLD!!!
275,000.00 ₪
Purchase Price
Yearly net profit
0.00 ₪
Buy
980,000.00 ₪
Purchase Price
Yearly net profit
0.00 ₪