תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תודה שאתה מבקר באתר של T RUST THE BROKERS,  www.trusthebrokers.com(להלן: “האתר”). האתר השירותים והמוצרים המוצגים באתר חוסים באופן בלעדי תחת תנאי שימוש אלו. בבקשה קרא בעיון את התנאים המוצגים מטה לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך לתנאי שימוש אלו. 

טראסט דה ברוקרס בע”מ, ח.פ. 516589777 הינה הבעלים של האתר (להלן : “בעלת האתר”), והיא שומרת לעצמן את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי שימוש אלו בכל זמן ועת ושינויים אלו יהיו תקפים באופן מיידי עם פרסומם באתר.  עליך לבדוק את תנאי שימוש אלו באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחוייב לתנאי השימוש יחד עם השינויים שבוצעו בהם.

רישיון גישה ושימוש באתר

בעלת האתר נותנת לך רישיון מוגבל ואישי, שאינו אקסקלוסיבי ובלתי-עביר, לצפות, לתייק, להוריד ולהדפיס את העמודים שבאתר, והתוכן המוטמע בו, אך ורק לצורך שימוש אישי ופרטי שלך, ללא שימוש והצגה מסחריים כלשהם. אתה האחראי היחיד לקבלה, לתשלום, לתיקון ולתחזוק כל אמצעי המשמש אותך כדי לגשת לאתר, והדפים המוצגים בו יהיו אך ורק לצורך שימוש אישי שלך, לצרכי מידע, למידה והפקת ידע ובשום אופן לא לצורך שימוש מסחרי. אין לשנות, לעדכן, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג, לבצע, ליצור, לתת רישיון, ליצור יצירה נגזרת, להעביר או למכור, כל תוכן, נתונים, מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמוצגים או שהתקבלו דרך האתר או נציגיו, אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב מבעלת האתרבעלת האתר שומרת באופן מפורש את הזכות לפקח ולנטר כל פעילות ושימוש שלך באתר, מכל סוג שהוא.

האתר אינו מכוון לשימוש ילדים מתחת לגיל 13. אם אתה בין הגילאים 13 ל-18 (או בין 13 לגיל הבגרות על פי דין במדינת התושבות שלך), עליך לבצע שימוש באתר זה אך ורק תחת הפיקוח של ההורים שלך או האפוטרופוסים החוקיים שלך המסכימים לכך שתהא כפוף ומחוייב משפטית על פי תנאי שימוש אלו. על ידי שימושך באתר אתה מסכים לכך שתהיה כפוף, מחוייב ותפעל בתאימות לתנאים שלעיל הנוגעים לגילך.

איננו מספקים המלצה או יעוץ

יש להשתמש באתר לצרכי קבלת מידע בלבד. אתה מודע לכך שאיקומרס סולושנס אינה רשומה כסוחר, מתווך ניירות ערך או כיועץ השקעות, ועל כן אף מידע הכלול באתר אינו מיועד לתיווך בעסקים, ניירות ערך, השקעה, מס, חשבונאות או ייעוץ משפטי, כהצעה או שידול להצעה למכירה או קנייה, או כהמלצה או חסות של חברה, נייר ערך או קרן כלשהי.

בעלת האתר אינה יכולה ואינה מעריכה, מאמתת או מבטיחה את הלימותו, דיוקו או שלמותו של מידע כלשהו, התאמתה או רווחיותה של השקעה מסוימת כלשהי, או את הערך הפוטנציאלי של כל השקעה או מקור מידע. אתה אחראי לביצוע מחקר השקעות והחלטות משלך, ועליך לפנות לקבלת ייעוץ של איש מקצוע בתחום רכישת עסקים /או ניירות ערך מוסמך לפני ביצוע השקעה כלשהי. עליך לחקור ולהבין היטב את כל הסיכונים לפני ההשקעה. איקומרס סולושנס בשום פנים ואופן לא מתחייבת לפירעון, למצב הכספי, או לייעוץ לגבי השקעה של או בעסקים ו/או ניירות הערך המוזכרים באתר או באתר מקושר כלשהו.

בנוסף, בעלת האתר מפצירה בך להעזר בשירותיהם הצמוד של עורך דין, רואה חשבון, וכל יועץ מומחה רלוונטי אחר, לפני כל החלטה במהלכה ולאחריה, לגבי רכישה של כל מוצר, שירות או עסק המוצג באתר או באתרים מקושרים.

המידע הכלול באתר אינו נועד לשמש כבסיס הבלעדי להחלטת השקעה כלשהי, ואין להתייחס אליו כיעוץ המיועד לענות על צרכי ההשקעה של משקיע מסוים. 

אתרים מקושרים אחרים

על ידי מתן קישורים לאתרים אחרים, בעלת האתר אינה מתחייבת או ערבה למידע או המוצרים, או מאשרת את המידע או המוצרים, הקיימים באתרים אלה. בנוסף, קישור לאתר אינו מצביע על קשר כלשהו לאתר המקושר או תמיכה בו.

בעלת האתר אינה פועלת או שולטת באתרים חיצוניים כלשהם, ואין לה כל אחריות למידע, למוצרים ו/או לשירותים הנמצאים באתרים חיצוניים כלשהם. אין בקישורים אלה כדי לאשר את הדיוק או המהימנות של מידע, מוצרים ו/או שירותים כלשהם הניתנים באתרים חיצוניים כלשהם או באמצעותם, לרבות אך לא רק, מצג מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כמו לדוגמה מצג לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. אתה לוקח על אחריותך הבלעדית ונוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש שלך באתרים חיצוניים כלשהם.

קניין רוחני

כל הסימנים המופיעים באתר הם הסימנים המסחריים הרשומים והלא רשומים של בעלת האתר (להלן: “סימני המסחר”). אסור להשתמש בסימני המסחר בשום אופן העלול לגרום לבלבול בקרב לקוחות איקומרס סולושנס, או בקרב חוג הלקוחות האפשרי תאורטית באופן הרחב ביותר עבור בעלת האתר, או באופן שמזלזל או מכפיש את איקומרס סולושנס. אין להשתמש בסימני המסחר או בכל סימן הדומה להם באופן שיש בו סיכוי כלשהו שאינו זניח להטעיה, ללא אישור מראש ובכתב של בעלת האתר

כל התוכן באתר, לרבות אך לא רק, טקסט, גרפיקה, קטעי שמע, סמלי לוגו, כפתורים, תמונות, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים, תוכנה, סמלים, לוחות הודעות, צ’אט, קוד HTML, קוד XML ומקור אחר התוכן (ביחד “התוכן”) הוא נחלתם שלבעלת האתר או ספקי התוכן שלה ומוגן על ידי דיני זכויות היוצרים הישראליים והבינלאומיים.

שום דבר הכלול באתר אינו מעניק לך רישיון או זכות אחרת כלשהי בקניין הרוחני של איקומרס סולושנס או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, להציג, לשכפל או לפרסם מחדש כל אחד מהנתונים או התכנים הכלולים באתר מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

כל תרומת תוכן שניתנה על ידי משתמש לאתר, לרבות לקוחותיה וספקיה של בעלת האתר (להלן: “תרומת משתמש”), לרבות אך לא רק, פרסום עסק או נכס למכירה, ביקורות שירות, ביקורות מוצרים, נתונים שנוצרו על ידי משתמש ונתונים פיננסיים, צ’ט, פוסטים, פוסטים בפורומים, וכל תוכן אחר שלך שפורסם על ידך באתר או שנתרם על ידך לאתר, יחשב כתוכן שאינו סודי, לא חסוי ושאין לך זכות קניינית בו. על ידי פרסום של כל תרומת משתמש כלשהי באתר, אתה מעניק לבעלת האתר, לסניפיה, לספקי השירות שלה, לכל אחד ממורשיהם, ולמקבלי זכויותיהם של אלו על פי דין, זכות ורישיון נצחי, ללא תמלוגים ובלתי חוזר לשימוש, שכפול, שינוי, התאמה, פרסום, תרגום, הפצה, העברה, הצגה ו/או ביצוע בפומבי, מתן רישיון משנה, יצירת עבודות נגזרות, העברת ומכירה של כל תרומת משתמש כזו. אתה מצהיר ומתחייב שבבעלותך או בשליטתך כל הזכויות בתרומות המשתמש שלך, כולל הזכות למתן רישיונות כאמור בתרומות המשתמש שלך, וכי כל תרומות משתמש שלך יהיו כפופים לתנאים האמורים לעיל.

אתר מסחרי הכולל שיווק שותפים

אתה מודע לכך שבעלת האתר אכן מייצרת הכנסות מהאתר. נא הנח את הדברים הבאים בעת קריאת תוכן כלשהו, שימוש בכלים שלנו או אינטראקציה אחרת עם מידע כלשהו המוצג באתר:  (1) בעלת האתר עושה שימוש ב”קישורי שותפים” המפנים מבקרים לאתרי צד שלישי. בעלת האתר מפוצה על פי הפניה אם המבקר מבצע בהצלחה פעולה שצוינה מראש (לדוגמה, פותח חשבון חדש); (2) כל קישור לאתר של צד שלישי עשוי להיות קישור של שותפים אשר עשוי להכיל או לא יכול להכיל קובץ עוגיה “cookie” המצורף אליו (קרא עוד על קובצי העוגיות לעיל); (3) על כל המבקרים להניח כי כל המוצרים (לדוגמה, ספרים, תוכנה, עלוני מידע, אלקטרוניקה) או שירותים (לדוגמה מנויים בחינם או בתשלום) המוזכרים באתר או באתרי הצד השלישי התקבלו ללא עלות (אלא אם כן צוין אחרת) לפני הזכרתם. לבעלת האתר הסכמי שיווק עם “שותפים” רבים ושונים (כלומר מתווכים מקוונים, אתרים, שירותים פיננסיים, הוצאות ספרים). כל השותפים מתגמלים את בעלת האתר עבור קידום המדינה ו/או המוצרים ו/או השירותים שלהם. שיתוף הפעולה בין בעלת האתר לשותפיה כאמור עשוי להיות על בסיס עלות לפעולה (CPA), עלות לאלף צפיות (CPM) או על פי צורה אחרת שמוסכמת על ידי שני הצדדים. אין לראות בקיומם של הסכמי שיווק אלה כאישור או המלצה של בעלת האתר על השותפים ו/או כל אחת מהחברות המסונפות להם. השימוש באתר זה ובשירותיו ו/או במוצריו הוא החלטה אישית שלך ושל כל גורם הבוחר בשירות ו/או מוצר זה.

פרטיות מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי האתרים, בעלת האתר אוספת מידע שאינו מזהה באופן אישי מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים מעמידים בדרך כלל לרשותו. זה כולל, בין היתר, סוג דפדפן, העדפת שפה, אתר מפנה ותאריך ושעה של כל בקשת מבקר באתר. מטרתה של בעלת האתר באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר. מעת לעת, בעלת האתר עשויה לשחרר מידע שאינו מזהה באופן מצטבר. דוגמאות לכך כוללות פרסום של דוח על מגמות השימוש באתר או חשיפת סטטיסטיקה.

בעלת האתר אוספת גם מידע בעל זיהוי אישי, כמו כתובות פרוטוקול אינטרנט (“IP”). בעלת האתר אינה משתמשת במידע כזה כדי לזהות את מבקריה. בעלת האתר גם לא חושפת מידע שמזהה באופן אישי, למעט באותן נסיבות בהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה אישי, כמתואר להלן.

איסוף מידע אישי

מבקרים מסוימים באתר בוחרים לקיים אינטראקציה עם האתר בדרכים המחייבות את בעלת האתרלאסוף מידע אישי. כמות המידע וסוג המידע שאוספים על ידי בעלת האתר תלוי באופי האינטראקציה. בכל אחד מהמקרים,בעלת האתראוספת מידע כזה רק כנדרש או מתאים למימוש מטרת האינטראקציה של המבקר עם האתר. מכיוון שמבקר מספק מידע אישי מרצונו, מבקר רשאי תמיד לסרב למסור מידע אישי. על המבקר לדעת כי יתכן שאזורים או פונקציות מסויימות באתר לא יעבדו, או לא יעבדו כראוי, ללא מידע אישי.

שימוש והגנה על מידע אישי

בעלת האתר חושפת מידע מזהה ואישי באופן פוטנציאלי רק לעובדיה, קבלניה וארגונים קשורים שלה (א) שצריכים לדעת את המידע על מנת לעבד אותו מטעמה של בעלת האתר או לספק שירותים זמינים באתר, ו/או (ב) שהסכימו שלא לחשוף אותו לאחרים, למעט במידת הצורך כדי לעבד את המידע ו/או לספק שירות מטעם בעלת האתר. חלק מאותם עובדים, קבלנים וארגונים קשורים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מולדתך; על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם.

בעלת האתר אינה משכירה או מוכרת את המידע האישי שלך או מידע שיכול לזהות אותך אישית. מלבד עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, כמתואר לעיל, בעלת האתרחושפת מידע בעל פוטנציאל זיהוי אישי ומידע אישי רק כאשר נדרש לעשות זאת על פי החוק, או כאשר בעלת האתר מאמינה בתום לב כי גילוי המידע הינו הכרחי באופן סביר בכדי להגן על רכוש או זכויות אחרות של בעלת האתר, צדדים שלישיים, או של הציבור הרחב.

נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שביקשת. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך במידת הצורך כדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לפתור מחלוקות ולאכוף את זכויותינו וחובותינו החוקיות. תקופת שמירה זו עשויה להתארך מעבר לנקודה בה סיימת לעמוד בקשר איתנו כאשר לאיקומרס סולושנס יש בסיס לגיטימי או חובה חוקית לעשות זאת. בנוסף, תוכל לבקש מבעלת האתר למחוק את המידע האישי שלך כמתואר בתנאי שימוש אלו.

הודעות מאיתנו ותקשורת נוספת

בביקורך באתר, אתה מסכים שבעלת האתר עשויה לשלוח לך מדי פעם הודעות, בין אם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני, כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש ממך משוב, לספק לך מידע שיווקי, או ליידע אותך בדרך אחרת על האתר ושירותיו. יש לך את הזכות לבטל את קבלת תקשורת מסוג זה וצריך רק להודיע לנו על בקשתך שלא לקבל עוד תקשורת כזו. ביחס לבקשות אחרות שתשלחו אלינו (למשל באמצעות דוא”ל תמיכה או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את בקשתך כדי לעזור לנו לענות לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. בעלת האתר עושה מאמצים סבירים ומחושבים על מנת להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, גניבה, שינוי או הרס של מידע אישי ומידע בעל יכולת זיהוי אישי.

עוגיות )או “Cookies”)

קובץ Cookie וטכנולוגיה/יות דומה/ות (ביחד, “עוגיות”) היא מחרוזת מידע שמאחסן אתר במחשב של מבקר, ושדפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. האתר משתמש בעוגיות כדי לעזור לאיקומרס סולושנס לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש בהם באתר והעדפות הגישה לאתר שלהם. קבצי ה-Cookie של איקומרס סולושנס מופעלים במהלך ההפעלה הנוכחית שלך וגם קבועים (נשארים איתך מעבר להפעלה הנוכחית). המשתמשים באתר עשויים לחוות גם עוגיות של האתר וגם קבצי צד שלישי. מבקרים באתר שאינם מעוניינים להרשות עוגיות במחשב שלהם רשאים לבטל את הסכמתם על ידי הגדרת דפדפני האינטרנט שלהם לסרב לעוגיות לפני השימוש באתר או, במקרה של קובצי עוגיות של צד שלישי, על ידי ביטול הסכמה ישירות עם אתרי הצד השלישי, על ידי ביקור באתרים אלו וביצוע השינויים המתאימים בהגדרת העדפת המשתמש. למען הבהירות, רוב הטכנולוגיות דמויות העוגיות מסתמכות על כך שהעוגיות יתפקדו כראוי, ולכן במקרים רבים חסימת קבצי עוגיות באמצעות הגדרת העדפת משתמשים של צד שלישי תפגע בתפקודו. עליך לדעת כי על ידי ביטול קבלת עוגיות ייתכן שתכונות מסוימות באתר לא יתפקדו כראוי. לקבלת הוראות לביטול העוגיות, לחץ על אפשרות העזרה בדפדפן האינטרנט שלך. שים לב כי על פי עמידה במדיניות ההסכמה המפורשת של איקומרס סולושנס, המשתמשים העניקו את הסכמתם המפורשת לשימוש בכל קובצי העוגיות, כולל אך לא רק, עוגיות הפעלה נוכחית, עוגיות קבועות ועוגיות של צד שלישי. על ידי ביקור באתר זה וגלילה, אתה מסכים למדיניות העוגיות שלנו ושאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות ליצירת חוויית המשתמש הטובה ביותר.

מידע אודות עוגיות ומקור ההגעה

עוגיות חוויית משתמש: עוגיות אלה מיועדות לשימוש בכל רחבי האתר שלנו ומספקות לך את חווית המשתמש הטובה ביותר.

עוגיות ניתוח נתונים: עוגיות אלה אוספות נתונים המשמשים לניתוח אופן השימוש באתרים שלנו או עד כמה הקמפיינים השיווקיים שלנו יעילים.

עוגיות פרסום: עוגיות אלו מאפשרות לנו להציג מודעות פרסום רלוונטיות על סמך תחומי העניין שלך.

הגדרת פרטיות בדפדפן – אל תעקוב אחר בקשות ואותות

“אל תעקוב אחר בקשות ואותות” או נוסחים דומים, הן הגדרות בדפדפני אינטרנט מסוימים המתריעים בפני אתרים כי המשתמש אינו מעוניין במעקב. האפשרות אם לכבד או שלא לכבד הגדרות אלו הינה אופציונלית עבור האתרים, ואתרים רבים אינם מכבדים הגדרות אלו אלה. יחד עם אתרים רבים אחרים, האתר אינו מכבד את הגדרות “אל תעקוב אחר בקשות או אותות”. יחד עם זאת, כפי שהוסבר לעיל, אם תבחר שלא לקבל עוגיות, אנו נכבד את בקשתך.

פרטיות אצל אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים, אפליקציות, שירותים ומוצרים אחרים (ביחד, “אתרים אחרים”). בעלת האתר והאתר אינם שולטים, בודקים או תומכים באתרים אחרים אלה. איקומרס סולושנס והאתר אינם בודקים, מאשרים או בהכרח מסכימים עם מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. לפני שתשתף מידע אישי עם אתרים אחרים אלה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם, בפרקטיקות ובמידע אחר הקיים אודות אופן הטיפול שלהם במידע האישי שלך.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהגן על בעלת האתר, שלוחותיה ואת נושאי המשרה שלהם, דירקטורים, מנהלים, עובדים וסוכנים (להלן: “בעלת האתר ושלוחיה”), ולהחזיק את בעלת האתר ושלוחיה שהם אינם ניזוקים, מיד עם דרישה ראשונה של בעלת האתר, מכל וכנגד כל תביעה, התחייבות, נזק, הפסד או הוצאה, כולל שכר טרחת עורכי דין ועלויות, הנובעים או הקשורים בדרך כלשהי לגישתך לאתר או לשימוש בו או לכל תרומת משתמש שאתה מפרסם, מאחסן או מעביר בדרך אחרת כלשהי באתר או באמצעותו או הפרה שלך את זכויותיו של צד שלישי כלשהו, או כל הפרה מצדך של תנאי השימוש, או כל הפרה של ההצהרות, האחריות וההתניות שניתנו על ידך תחת תנאי שימוש אלו.

מגבלות האחריות

באופן הרחב ביותר האפשרי על פי דין, בעלת האתר, בעליה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה או שלוחיה, לא יהיו בשום מקרה אחראים לכל נזק, לרבות אך לא רק כל נזק ישיר או עקיף, נזק שנובע מתאונה, נזק מיוחד, תוצאתי, או לפיצוי עונשי כלשהו, בין אם תחת חוזה, עוולה או כל תיאורית אחריות אחרת, העולה בקשר עם (1) השימוש באתר; (2) כל תקלה, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב, וירוס מחשב או אובדן נתונים; (3) כל אובדן הקשור לשימוש באתר או באתר מקושר; (4) כל מידע או תוכן באתר האינטרנט או באתר מקושר, לרבות אך לא רק, כל נזק שנגרם על ידי או נובע מהסתמכות על ידך על כל מידע או תוכן שהתקבל מבעלת האתר; או (5) הפסד כלשהו שקשור להשקעותיך ותוצאות ההשקעה שלך. 

ברירת דין ומחוז שיפוט

אתה מסכים שתנאי שימוש אלה וכל מחלוקת הנובעת משימושך באתר או במוצרים או בשירותים הניתנים על ידי האתר יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל, ומפורשים על ידם, ולא יהא כל תוקף להוראות ברירת דין השוללות את תחולתם של דיני מדינת ישראל. אתה מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הליך או פורום משפטי הנובע באופן ישיר או עקיף מהאתר או באופן אחר הקשור אליו (לרבות אך לא רק על ידי השימוש שלך באתר ובשירותים שהוא מספק) תהיה לבתי המשפט שבמחוז תל-אביב של מדינת ישראל.

שונות

במקרה שהוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תהא לא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תתפרש כך שתשקף את כוונתה המקורית של בעלת האתר בהתאם לדין החל, וכל שאר תנאי השימוש ימשיכו לחול במלוא כוחם ותוקפם.

כישלון מצד בעלת האתר לתבוע או לאכוף ביצוע של הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו לא ייחשב כוויתור מצד בעלת האתר על שום הוראות או זכות, וכל הוראות וזכויות כאמור יישארו תקפות במלוא כוחן ועוצמתן.

אתה מסכים כי כל תביעה או עילה לתביעה שיש לך ביחס לאתר או לשירותיו חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) לאחר שהתעוררה עילת התביעה כאמור לראשונה, אחרת התביעה או עילת התביעה כאמור תחסם עבורך לתמיד וזאת על אף אם הסכמתך על פי פסקה זו תמצא בניגוד לחקיקה או דין כלשהו ככל שההתניה על החקיקה או דין זה אינה אסורה.

תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות, הם ההסכם המלא בינך לבין בעלת האתר ביחס לנושאים הכתובים בהם. בשימושך באתר, אתה מצהיר ומתחייב בזאת שלא הסתמכת על הצהרות, מצגים, הבטחות, התחייבות או אזהרות אחרות של בעלת האתר פרט לאלה המפורטים בזאת.

יצירת קשר איתנו

ליצירת קשר עם טראסט דה ברוקרס בע”מ ראה עמוד צור קשר באתר.

דילוג לתוכן